Jest dobrze

Jest dobrze
Nadruk na odzieży dla wiecznych optymistów lub wiecznych pesymistów - jak kto woli. Człowiek w masce przeciwgazowej.